10172017Headline:

Advies van PSE over een marktmodel dat gepresenteerd wordt in het pakket “Schone energie voor alle Europeanen” van de Commissie.

May 14, 2017 - (Newswire)

-

Alleen een marktmodel dat gebaseerd is op nauwkeurig afgestemde arbeidsomstandigheden voor gecombineerde energienetwerken kan economisch effectieve en technisch veilige operaties in dergelijke systemen leveren. Dit is het advies van PSE tijdens het Europees Economisch Congres in Katowice, Polen.

Eryk Kłossowski, voorzitter van Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), heeft tijdens een debat op 11 mei 2017 in Katowice, dat zich richtte op de hervorming van de elektriciteitsmarkt, gewezen op het door de Commissie voorgestelde marktmodel in het pakket "Schone energie voor alle Europeanen".

Volgens PSE komen de oplossingen in de regelgeving niet overeen met de uitdagingen waar de Europese elektriciteitssystemen mee worden geconfronteerd, uitdagingen die voortvloeien uit de toenemende dynamiek tussen het opwekken van elektriciteit en de flexibiliteit die nodig is voor elektriciteitsverbruik.

"Om aan deze verwachtingen te voldoen, is een effectieve coördinatie tussen prijssignalen, de exploitatie van bronnen en het gebruik van elektriciteit nodig. Enerzijds moet deze coördinatie de economische voordelen van het gebruik van beperkte elektriciteitsnetcapaciteit om elektriciteit aan eindverbruikers te leveren maximaliseren, maar anderzijds moet ook aan de voorwaarde van veilige voorziening worden voldaan", aldus Eryk Kłossowski, directeur van PSE.

PSE beweert dat, om de middelen op verschillende systeemlocaties effectief te beïnvloeden, met het oog op de ontwikkeling van gedistribueerde vormen van elektriciteitsopwekking en de vraagelasticiteit die van nature verspreid is, de prijssignalen passend moeten zijn voor de omstandigheden op die locaties. Hier is een correct prijsbeleid voor de elektriciteit nodig, wat anderzijds voldoende representaties van systeemmiddelen - zoals netwerken en bronnen - in marktprocessen vereist. Daarnaast is een bevredigende organisatie van deze processen eveneens vereist.

Dit materiaal is opgesteld in samenwerking met Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.


CONTACTPERSOON
Beata Jarosz
+48-783-401-171
beata.jarosz@pse.pl

SOURCE PSE

Original Source: https://www.newswire.com/news/advies-van-pse-over-een-marktmodel-dat-gepresenteerd-wordt-in-het-pakket-schone

What Next?

Related Articles

Leave a Reply

Submit Comment