11182017Headline:

Výstava Čína – SVE (China-CEEC Expo) se uskuteční ve městě Ningbo

Jun 5, 2017 - (Newswire)

- Třetí výstava obchodu a investic Čína - SVE (China-CEEC Investment and Trade Expo) se uskuteční ve městě Ningbo v provincii Zhejiang od 8. do 12. června zároveň s 19. sympóziem investic a obchodu v provincii Zhejiang v Číně (China Zhejiang Investment & Trade Symposium) a 16. čínským mezinárodním veletrhem spotřebitelského zboží (China International Consumer Goods Fair).

První komplexní výstava na téma investic a obchodu mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy (CEE), China-CEEC Expo, je společně organizována čínským ministerstvem obchodu a provinční vládou Zhejiangu.

Dle slov paní Zhang Wenhu z organizačního výboru výstava, která má za úkol propagovat spolupráci a vzájemné výhody pro Čínu a 16 zemí SVE, nabídne 15 aktivit včetně konferencí, fór, výstav a kulturních výměn, vystaveno bude 3 000 produktů, o 80 procent více ve srovnání s loňskou výstavou.

Doposud se do téměř 300 stánků přihlásilo 240 zahraničních podniků z Estonska, Lotyšska, Polska, České republiky a dalších zemí.

Tato výstava má veliký význam z důvodu vedoucí role v posilování bilaterálních obchodních vztahů mezi Čínou a zeměmi SVE, které jsou důležitou součástí iniciativy Pásu a stezky.

Existuje několik důvodů, proč výstavu Čína - SVE hostí město Ningbo.

Ningbo, pobřežní město na východě Číny, je považováno zeměmi SVE za první volbu pro dopravu zboží do Číny z důvodu jeho výtečného přístavního zázemí a otevřené ekonomiky.

Ekonomická a obchodní spolupráce mezi městem Ningbo a zeměmi SVE je pro tuto výstavu dobrým základem. V roce 2016 dosáhl export města Ningbo do těchto zemí a dovoz z těchto zemí obratu 2,37 miliard USD a ke konci roku bylo uzavřeno 120 bilaterálních investičních projektů, jeden z nejvyšších počtů dosažený v Číně.

Ningbo navázalo se zeměmi SVE přátelské kulturní, vzdělávací a turistické vztahy. V roce 2015 ve městě Ningbo studovalo zhruba 200 zahraničních studentů ze zemí SVE. Ve stejném roce navštívilo země SVE 80 zájezdových skupin místních obyvatel v celkovém počtu 2 125. Město Ningbo rozšířilo svůj okruh přátel díky tomu, že se stalo sesterským městem 20 protějšků ze zemí SVE.

Dvě poslední výstavy Čína - SVE v letech 2015 a 2016 přineslo městu Ningbo řadu dohod v různých sektorech. Město získalo zkušenosti se zlepšením své mezinárodní konkurenceschopnosti, zvýšilo efektivitu zahraničního obchodu a našlo způsoby inovací produktů z Ningbo, které pomáhají vstupovat na zahraniční trhy. Tyto výstavy posílily a rozšířily mezinárodní spolupráci města Ningbo s ostatními zeměmi.

Město Ningbo se na letošní výstavě těší na rozšiřování vzájemného obchodu a investic a snahu o hlubší spolupráci v rámci průmyslové produktivity Číny jako celku a zemí SVE. Toto přístavní město nyní s větším sebevědomím očekává pozornost ze světa a chce zahraničním účastníkům ukázat své kouzlo.

Odkaz na fotografie:
asianetnews.net/view-attachment?attach-id=290532

SOURCE China-CEEC Investment and Trade Expo

Original Source: https://www.newswire.com/news/v-stava-na-sve-china-ceec-expo-se-uskute-n-ve-m-st-ningbo

What Next?

Related Articles

Leave a Reply

Submit Comment