10202017Headline:

Piotr Prokopowicz wygłosi przemówienie podczas Dorocznego Wschodnioeuropejskiego Tygodnia Usług Wspólnych i Outsourcingu organizowanego przez SSON

Jun 10, 2017 - (Newswire)

-

Dr Piotr Prokopowicz jest specjalistą w zakresie socjologii organizacji, mówcą, autorem publikacji oraz doradcą ds. rekrutacji. Dzięki tytułowi doktora socjologii i magistra psychologii oraz praktycznemu doświadczeniu w prowadzeniu przedsiębiorstwa, jak również wyspecjalizowaniu się działaniach opartych na sprawdzonych informacjach, odniósł sukcesy w wielu dziedzinach, skutecznie łącząc teorię z praktyką.

Podczas Dorocznego Wschodnioeuropejskiego Tygodnia Usług Wspólnych i Outsourcingu (DWTUWO) organizowanego przez SSON Prokopowicz podzieli się z uczestnikami spotkania swoimi przemyśleniami na temat metod rekrutacji, zarządzania opartego na obiektywnych informacjach, mitów o przywództwie, samodoskonalenia oraz metod tworzenia lepszego miejsca pracy, w którym pracownicy czują się lepiej.

Kompletny program Dorocznego Tygodnia Usług Wspólnych i Outsourcingu można pobrać tutaj

Impreza, organizowana już od 11 lat, to trzydniowe forum, łączące innowacyjne prezentacje oraz interaktywne sesje grupowe. Regionalni liderzy sektora usług wspólnych (shared services), outsourcingu, transformacji oraz WBO mogą tu nawiązywać kontakty i prowadzić dyskusje na temat stojących przed nimi wyzwań związanych m.in. z rozwijaniem strategii pozyskiwania i zatrzymywania pracowników, korzyściami wynikającymi z wdrożenia RPA (zrobotyzowanej automatyzacji procesów), budowaniem efektywnych strategii obsługi klienta itp.

W panelu poświęconym pracownikom z Europy Wschodniej, który odbędzie się w ramach DWTUWO w dniach 9-11 października 2017 r. w Budapeszcie, wezmą udział przedstawiciele Vodafone, Discovery Communications, BP, Diageo, Schneider Electric oraz Citi Group.

Kompletny program i szczegóły XI Wschodnioeuropejskiego Dorocznego Tygodnia Usług Wspólnych i Outsourcingu wraz z informacjami o rejestracji uzyskać można na stronie www.easterneuropesharedservices.com, jak również dzwoniąc pod numer +44(0) 207 368 9809 lub pisząc na adres events@ssonetwork.com.

Do udziału w tym ważnym branżowym wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli prasy - bezpłatną przepustkę prasową można otrzymać, pisząc do Veroniki Araujo (veronica.araujo@ssonetwork.com)

SOURCE SSON

Original Source: https://www.newswire.com/news/piotr-prokopowicz-wyg-osi-przem-wienie-podczas-dorocznego

What Next?

Related Articles

Leave a Reply

Submit Comment