11212017Headline:

WBCSD advarer: Kraftig økning i støtte fra privat sektor er grunnleggende for bærekraftig matproduksjon

Jun 13, 2017 - (Newswire)

-

En betydelig økning i støtte fra privat sektor er nødvendig for å kunne ta tak i utfordringene rundt ernæring og bærekraftig matproduksjon i verden. Det er det viktige budskapet deltagerne ved EAT-konferansen i Stockholm kommer til å bli presentert for i dag.

Det gjøres fremgang, og mange globale selskaper har omfavnet programmer for bærekraftig mat. Men Alison Cairns, adm.dir. i Food Solutions ved World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) kommer til å fortelle konferansen at det ikke er nok.

«Nesten all mat i verden kommer fra private kilder, inkludert mange svært små selskaper og produsenter. Vi må alle gjøre mye mer for å belyse de store problemene, og for å øke mengden bærekraftig produsert mat,» sa Cairns. «Dette krever en positiv innstilling til samarbeid på tvers av sektorer, samt en beredvillighet til å arbeide sammen med alle deltagerne i sektoren.»

«Tidligere har det kun vært produktivitet som har stått i fokus, men nå snur dette i retning av et ønske om bedre ernæring, kosthold og helse for folk i hele verden. I tillegg blir maten produsert med mer bærekraftige metoder som ærer naturressursene våre,» la Cairns til. «Avfallsreduksjon er et annet område vi prioriterer. Dersom all maten vi kastet var et land, ville det landet slippe ut mer CO2 enn hele verden, bortsett fra USA og Kina.

I WBCSD arbeider vi for å gjøre det enklere for bedrifter å gjøre noe aktivt. Det gjør vi sammen med forskere ved å etablere vitenskapsbaserte mål, utvikle metoder og lavterskelprogrammer for å gjøre en forskjell, og ved å samarbeide med verdens mange mataktivister.»

WBCSD har inngått partnerskap med EAT på programmet Food Reform for Sustainability and Health' (FReSH ) (Matreform for bærekraft og helse). Programmet ble lansert i januar. Det har 35 medlemmer, inkludert tre skandinaviske bedrifter og ti nye medlemmer som ble offentliggjort i dag.

Merknad til redaktører

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) er en global, direktørledet organisasjon med over 200 ledende bedrifter som arbeider sammen for å øke farten på overgangen til en mer bærekraftig verden. Med bidrag fra partnere uten bedriftstilknytning hjelper WBCSD medlemsbedriftene i en mer suksessrik og bærekraftig retning ved å fokusere på den maksimale, positive innvirkningen arbeidet har for aksjonærer, miljøet og samfunnet.

www.wbcsd.org

Følg oss på Twitter og LinkedIn

SOURCE World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Original Source: https://www.newswire.com/news/wbcsd-advarer-kraftig-kning-i-st-tte-fra-privat-sektor-er-grunnleggende-for-b

What Next?

Related Articles

Leave a Reply

Submit Comment