11182017Headline:

Společnost Merck získala od australského patentového úřadu svůj první patent na technologii CRISPR

Jun 15, 2017 - (Newswire)

- Patent pokrývá úspěšnou integraci externí sekvence DNA do chromozomu eukaryotických buněk s využitím technologie CRISPR

- Žádosti o udělení podobných patentů byly podány i v jiných zemích; očekáváme pozitivní výsledky

- Přední vědecká a technologická společnost Merck dnes oznámila, že jí byla australským patentovým úřadem udělena patentová práva využívání technologie CRISPR při metodě genomické integrace do eukaryotických buněk.

Tento patent je prvním, který společnost Merck, lídr v oblasti modifikace genomů, získala pro technologii CRISPR. Tento patent pokrývá chromozomální integraci nebo přerušování chromozomální sekvence eukaryotických buněk (např. buněk savců a rostlin) a vkládání externí nebo donorové sekvence DNA do těchto buněk pomocí technologie CRISPR.

„Společnost Merck vyvinula neuvěřitelný nástroj, který vědcům umožní najít nové způsoby léčení a léky pro onemocnění, jejichž léčení má omezené možnosti, včetně rakoviny, vzácných chorob a chronických onemocnění, jako např. cukrovka," uvedl Udit Batra, člen představenstva a generální ředitel společnosti Merck, Life Science. „Toto udělení patentu oceňuje naše znalosti a zkušenosti spojené s technologií CRISPR, základu vědomostí, které jsme odhodláni rozvíjet."

Společnost Merck požádala o udělení patentu pro svou metodu inzerční metody CRISPR v Brazílii, Kanadě, Číně, Evropě, Indii, Izraeli, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji a USA.

Technologie CRISPR modifikace genomů, která umožňuje precizní modifikaci chromozomů v živých buňkách, rozšiřuje možnosti léčení jedněch z nejvážnějších nemocnění současnosti. Využití technologie CRISPR je rozsáhlé, od identifikace genů spojených s rakovinou a vzácnými chorobami po odvrácení mutací, které způsobují slepotu.

Společnost Merck má v oboru modifikace genomů 14leté zkušenosti. Byla první společností, která celosvětově nabídla přizpůsobené biomolekuly pro modifikaci genomů (introny skupiny II s RNA TargeTron™ a nukleázy se zinkovými prsty CompoZr™) a vedla k využívání těchto technik výzkumnými pracovníky na celém světě. Merck byla také první společností produkující uspořádané knihovny CRISPR, které pokrývaly celý lidský genom a urychlily léčení chorob díky tomu, že umožnily vědcům hlouběji zkoumat základní příčiny.

Díky technologii CRISPR genomické integrace mohou vědci nahradit mutace spojené s chorobou prospěšnou nebo funkční sekvencí. Jedná se o metodu důležitou pro vytváření modelů chorob a genovou terapii. Navíc mohou vědci tuto metodu využít při vkládání transgenů, které označují endogenní proteiny pro monitorování buněk.

Společnost Merck v květnu 2017 oznámila, že vytvořila alternativní metodu modifikace genomů CRISPR nazvanou proxy-CRISPR. Oproti ostatním systémům dokáže technika proxy-CRISPR společnosti Merck narušit doposud nedosažitelné lokality buněk a učinit technologii CRISPR efektivnější, flexibilnější a přesnější a nabídnout výzkumným pracovníkům více možností experimentů. Společnost Merck podala několik žádostí o patent na svou technologii proxy-CRISPR a tyto žádosti jsou pouze nejnovějšími z mnohých dalších patentových žádostí na technologii CRISPR, které společnost podala od roku 2012.

Kromě základního výzkumu modifikace genů společnost Merck podporuje vývoj terapeutik na bázi genů a buněk a vyrábí virové vektory. V roce 2016 společnost Merck zahájila iniciativu spojenou s modifikací genomů, jejímž cílem je pokrok ve výzkumu nových způsobů - od modifikace genomů po výrobu lékařských genů - prostřednictvím odhodlaného týmu a pokročilých zdrojů, díky čemuž se bude dále upevňovat závazek společnosti k tomuto oboru.

Všechny tiskové zprávy společnosti Merck jsou odesílány e-mailem ve stejnou dobu, kdy jsou zveřejněny na webových stránkách Merck. Pro online registraci, změnu vaší volby nebo ukončení této služby přejděte zde: www.merckgroup.com/subscribe.

O společnosti Merck
Merck je přední vědeckotechnologická společnost v oblasti zdravotnictví, věd o živé přírodě a speciálních vysoce výkonnostních materiálů. Přibližně 50 tisíc jejích zaměstnanců usiluje o další rozvoj technologií, které zlepšují a usnadňují život - od biofarmaceutických terapií na léčbu rakoviny nebo roztroušené sklerózy, nejmodernějších systémů pro vědecký výzkum a výrobu, až po tekuté krystaly pro chytré telefony a LCD televize. V roce 2016 dosáhl obrat společnosti Merck 15 miliard EUR v 66 zemích.
Společnost Merck založená v roce 1668 představuje světově nejstarší farmaceutickou a chemickou společnost. Většinovým vlastníkem této veřejně obchodovatelné společnosti dodnes zůstává rodina, která Merck založila. Společnost Merck se sídlem v německém Darmstadtu vlastní světová práva na název a značku Merck. Jedinou výjimkou je Kanada a Spojené státy americké, kde působí pod názvy EMD Serono, EMD Millipore a EMD Performance Materials.

Foto - mma.prnewswire.com/media/522938/Merck_CRISPR_Patent.jpg

SOURCE Merck

Related Links

www.merckgroup.com/en/index.html

Original Source: https://www.newswire.com/news/spole-nost-merck-z-skala-od-australsk-ho-patentov-ho-adu-sv-j-prvn-patent-na

What Next?

Related Articles

Leave a Reply

Submit Comment