11182017Headline:

Cision souhlasí s akvizicí společnosti L’Argus de la Presse

Jun 15, 2017 - (Newswire)

Navrhovaná akvizice společnosti L'Argus de la Presse pomůže společnosti Cision zajišťovat sledování výkonnosti mediálního pokrytí pro její klienty ve Francii.

- Společnosti Cision a Capitol Acquisition Corp. III (NASDAQ: CLAC) („Capitol") dnes oznámily, že společnost Cision podepsala konečnou dohodu o koupi společnosti L'Argus de la Presse („Argus"), pařížské agentury zajišťující monitorování médií. Tato akvizice nabízí příležitost pro korporátní zákazníky společnosti Argus a také objednavatele jejích PR služeb získat platformu Cision Communications Cloud™, která umožňuje identifikaci relevantních vlivů, tvorbu jednotných kampaní a měření výkonnosti mediálního pokrytí. Tato akvizice umožní stávající globální zákaznické základně společnosti Cision získat lepší přístup k francouzskému mediálnímu obsahu a pochopit a kvantifikovat vliv její komunikace a mediálního pokrytí ve Francii.

„Odborníci na komunikaci a PR ve Francii využívají sílu mediálního pokrytí a moderní komunikace s cílem dosažení lepších výsledků v oblasti podnikání," uvedl Kevin Akeroyd, generální ředitel společnosti Cision. „Díky obohacení platformy Cision Communications Cloud o zkušenosti společnosti Argus v oblasti monitorování médií mohou zákazníci společnosti Cision ve Francii a na celém světě lépe pochopit svůj dosah a význam mediálního pokrytí."

„Tím, že jsme se spojili s komplexním portfoliem řešení pro mediální databázi, monitorování a distribuci tiskových zpráv společnosti Cision, zvyšujeme hodnotu, kterou může společnost Argus nabídnout svým zákazníkům a zaměstnancům," uvedl Alexis Donot, generální ředitel společnosti L'Argus de la Presse. „S odhodláním společnosti Cision přinášet mediální inovace tato akvizice také posílí zdroje, které můžeme využít v našich klíčových řešeních monitorování médií ve Francii a pomůže zákazníkům maximalizovat kvalitu mediální analýzy."

Společnost Cision získá 100 % splatných akcií společnosti Argus, přičemž 9 milionů EUR bude vyplaceno při uzavření transakce a přibližně 2 miliony EUR bude vyplaceno v průběhu následujících čtyř let. První část kupní ceny bude financována z hotovostního zůstatku nebo z půjček z revolvingového úvěru společnosti Cision a podléhá obvyklým úpravám provozního kapitálu.

Očekává se, že transakce bude ukončena během druhého nebo třetího čtvrtletí roku 2017 a bude předmětem obvyklých smluvních podmínek.

O společnosti Cision

Společnost Cision je přední společností pro mediální komunikační technologie a analytiku, která umožňuje svým zákazníkům efektivně využívat mediální programy v koordinaci s placenými a vlastními kanály s cílem zvyšování zisku. Jako tvůrce platformy Cision Communications Cloud™, první platformy pro získaná média založené na cloudových médiích, dokázala společnost Cision spojit špičkové údaje, analytiku, technologii a služby do jednotného komunikačního ekosystému, který mohou značky používat při budování konzistentních, smysluplných a trvalých vztahů s vlivnými subjekty a odběrateli s cílem rozšířit jejich vliv na trhy. Další informace najdete na webových stránkách www.cision.com nebo sledujte @Cision na Twitteru.

O společnosti Capitol Acquisition Corp. III

Capitol Acquisition Corp. III je veřejný investiční nástroj vytvořený pro účely uskutečnění fúze, akvizice nebo podobné obchodní transakce. Společnost Capitol vede prezident a generální ředitel Mark D. Ein a prezident a finanční ředitel L. Dyson Dryden. Dluhopisy společnosti Capitol jsou kótovány na burze Nasdaq pod symboly CLAC, CLACW a CLACU. Společnost, která v říjnu 2015 měla hotovostní výnosy ve výši 325 milionů USD, je třetím veřejně obchodovaným investičním nástrojem společnosti Capitol. První nástroj s názvem Capitol Acquisition Corp. vytvořila společnost Two Harbors Investment Corp (NYSE: „TWO"), velký hypoteční realitní investiční trust (REIT) a druhý nástroj s názvem Capitol Acquisition Corp. II se sloučil se společností Lindblad Expeditions, Inc. NASDAQ: „LIND"), globálním lídrem v oblasti expedičních výprav.

Dodatečné informace

Společnost Capitol Acquisition Holding Company Ltd. (dále jen „holding") podala u Komise cenných papírů SEC registrační prohlášení na formuláři S-4 (číslo 333-217256) („Registrační prohlášení"), které obsahuje předběžné zplnomocnění společnosti Capitol a Předběžný prospekt, který se týká cenných papírů holdingu, jež se mají vydat v souvislosti s navrhovanou fúzí. Společnost Capitol plánuje zaslat svým akcionářům konečné prohlášení o zplnomocnění/prospektu týkající se cenných papírů holdingu, které se mají vydat v souvislosti s navrhovanou fúzí. UPOZORŇUJEME MAJITELE CENNÝCH PAPÍRŮ A DOPORUČUJEME, ABY SI POZORNĚ PŘEČETLI KONEČNÉ ZNĚNÍ ZPLNOMOCNĚNÍ/PROSPEKTU, KDYŽ BUDE DOSTUPNÝ, PROTOŽE BUDE OBSAHOVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI CAPITOL, HOLDINGU, SPOLEČNOSTI CISION, FÚZI A SOUVISEJÍCÍCH ZÁLEŽITOSTECH. Investoři a majitelé cenných papírů mohou bezplatně získat kopie prohlášení o registraci a konečného znění zplnomocnění/prospektu (když budou dostupné) a jiných příslušných materiálů a jakýchkoliv dalších dokumentů, které společnost Capitol nebo holding předkládá u SEC bezplatně na webových stránkách SEC: www.sec.gov. Kromě toho budou akcionáři moci získat bezplatné kopie prohlášení o registraci podáním žádosti na adresu: Capitol Acquisition Corp. III, 509 7.Street NW, Washington, DC 20004, e-mailem na info@capitolacquisition.com a/nebo na internetových stránkách společnosti Cision: www.cision.com, případně podáním písemné žádosti na adresu Cision, 130 East Randolph St., 7th floor, Chicago, IL 60601 nebo e-mailem na adrese askcision@cision.com.

Účastníci žádosti akcionářů společnosti Capitol

Společnosti Capitol a Cision, jejich dceřiné společnosti a jejich ředitelé a výkonný management mohou být podle pravidel SEC považováni za účastníky žádosti o zplnomocnění akcionářů společnosti Capitol v souvislosti s navrhovanou fúzí společností Cision a Capitol. Investoři a majitelé cenných papírů mohou získat podrobnější informace týkajíce se jmen a zájmů ředitelů a společnosti Capitol v navrhované transakci v dokumentech předložených SEC, včetně výroční zprávy společnosti Capitol na formuláři 10-K za fiskální rok končící 31. prosince 2016, která byla předložena SEC 10. března 2017. Dodatečné informace, které se týkají návrhů účastníků žádosti o zplnomocnění v souvislosti s navrhovanou fúzí, jsou obsaženy v registračním prohlášení podaném za holding.

Žádná nabídka nebo žádost

Tato tisková zpráva není prohlášením o zplnomocnění ani žádostí o zplnomocnění, souhlas nebo oprávnění týkající se jakýchkoliv cenných papírů nebo navrhované transakce a nepředstavuje nabídku prodeje ani žádost o nabídku koupě cenných papírů společnosti Capitol. Prodej takovýchto cenných papírů se nemůže uskutečnit v žádném státě nebo jurisdikci, ve které by tato nabídka, žádost nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech daného státu nebo jurisdikce.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva může obsahovat výhledová prohlášení ve smyslu novely zákona o právních sporech při obchodování s cennými papíry z roku 1995. Skutečné výsledky se mohou lišit od očekávání, odhadů a prognóz, a proto se nemůžete na tato výhledová prohlášení spoléhat jako na předpovědi budoucích událostí. Slova jako „očekávat", „odhadovat", „projekt", „rozpočet", „předvídat", „očekávat", „mít v úmyslu", „plánovat", „možná", „bude", „mohlo by", „mělo by", „věří", „předvídá", „potenciál", „pokračovat" a podobné výrazy znamenají výhledová prohlášení. Tato výhledová prohlášení zahrnují značná rizika a nejistoty, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od očekávaných výsledků. Společnosti Capitol a Cision upozorňují čtenáře, aby se na výhledová prohlášení, která jsou relevantní pouze v době jejich vydání, nadměrně nespoléhali. Společnosti Capitol a Cision nepřebírají žádnou zodpovědnost ani závazek zveřejňovat jakékoliv aktualizace nebo revizi jakýchkoliv výhledových prohlášení, které by vyjadřovaly změnu očekávání nebo jakoukoliv aktualizaci událostí, podmínek nebo okolností, na kterých je toto prohlášení založeno.

Kontakt:
Nick Bell
Viceprezident pro komunikace
Cision
cisionpr@cision.com

Logo - mma.prnewswire.com/media/467136/cision_logo.jpg

SOURCE Cision

Related Links

www.cision.com

Original Source: https://www.newswire.com/news/cision-souhlas-s-akvizic-spole-nosti-largus-de-la-presse

What Next?

Related Articles

Leave a Reply

Submit Comment