10202017Headline:

Svenska företag kan ha för optimistisk syn på sin cybersäkerhet

Jun 20, 2017 - (Newswire)

Fler än hälften av svenska företag säger att deras cybersäkerhet är bättre än genomsnittet; telekomindustrin mindre realistiska än finansbranschen

-

Höjdpunkter:

  • 58 procent av svenska företag i undersökningen uppgav att de är bättre förberedda på dataintrång än sina konkurrenter.
  • Deltagare från telekomindustrin var minst realistiska - 88 procent uppgav att deras företag var bättre än genomsnittet
  • På uppdrag av FICO genomförde Ovum intervjuer med säkerhetsansvariga på 350 företag i bland annat Sverige, Finland och Norge

It-chefer och säkerhetsansvariga på svenska företag kan ha en för optimistisk syn på sin cybersäkerhet, enligt en ny undersökning från Silicon Valley-baserade analysföretaget FICO och Ovum Research. 58 procent av svenska it-chefer uppgav att de var bättre förberedda på dataintrång än sina konkurrenter, och mer än en tredjedel av dessa uppgav att deras företag var ledande inom cybersäkerhet. Dessutom ansåg fler svenska deltagare att deras företag var bättre än genomsnittet än deltagare från andra länder i undersökningen.

För mer information, besök: subscribe.fico.com/cybersecurity-views-from-the-c-suite

Telekomleverantörer hade högst självförtroende. Hela 75 procent uppgav att de var bättre förberedda än sina konkurrenter, och 13 procent ansåg att deras företag var ledande på området. Företagen inom den svenska finansbranschen var något mer realistiska - 33 procent av deltagarna ansåg att deras företag var bättre än genomsnittet, och 20 procent att företaget var ledande på området.

Dessutom uppgav endast 26 procent av de svenska deltagarna att deras företag använder sig av en extern källa för att mäta sin säkerhetsnivå och var tionde uppgav att de inte gör någon mätbar bedömning av säkerhetsnivån överhuvudtaget.

"Bristen på objektiva mätningar kan göra att företag har en för optimistisk syn på deras cybersäkerhet. Till exempel såg vi att endast 58 procent av svenska företag har befintliga strategier och mekanismer för rapportering av organisationens säkerhetsstatus på styrelsenivå på plats. I Finland är den här siffran istället 78 procent. Självförtroende är bra, men det bör vara baserat på objektiva mätningar av företagets datasäkerhetsläge", säger Dylan Jones, Country Manager för Norden och Baltikum på FICO.

Ovum genomförde undersökningen på uppdrag av FICO genom telefonintervjuer med 350 IT-chefer och säkerhetsansvariga i Sverige, Norge, Finland, USA, Kanada, och Storbritannien. Telefonintervjuerna genomfördes under mars och april 2017. De tillfrågade representerade företag inom finansbranschen, telekombranschen, samt inom sjukvård, e-handel och bredbandsleverantörer.

Om FICO
FICO (NYSE: FICO) är ett ledande analys- och mjukvaruföretag som hjälper företag i över 90 länder att ta bättre beslut som skapar högre tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet. Företagets banbrytande användning av big data och matematiska algoritmer för att förutspå kundbeteenden har förändrat hela branscher. FICO erbjuder analys, mjukvara och verktyg som används inom ett flertal branscher för att hantera risk, bekämpa bedrägerier, bygga mer lönsamma kundrelationer, optimera verksamheter samt säkerställa regelefterlevnad. Flera av företagets produkter har anammats av hela branscher, däribland FICO® Score, den amerikanska branschstandarden för att mäta konsumentkreditrisk. FICO:s lösningar använder öppen källkod och molnbaserade tjänster för att maximera flexibilitet, snabb driftsättning och minskade kostnader. Läs mer på www.fico.com.

För nyheter rörande FICO och mediekontakter, besök www.fico.com/news

Logo - mma.prnewswire.com/media/450763/FICO_Logo.jpg

SOURCE FICO

Related Links

www.fico.com

Original Source: https://www.newswire.com/news/svenska-f-retag-kan-ha-f-r-optimistisk-syn-p-sin-cybers-kerhet

What Next?

Related Articles

Leave a Reply

Submit Comment